PRI – Ansvarig Aktuariefunktion

PRI Pensionsgaranti söker Ansvarig för Aktuariefunktion

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt skadeförsäkringsföretag inom tjänstepensionsområdet. Företaget har ett totalt försäkringsansvar om närmare 340 miljarder kronor.
Inom PRI-koncernen arbetar vi med näringslivets pensioner, bland annat ITP-planen. Våra tjänster omfattar främst kreditförsäkring, pensionsadministration, aktuariella tjänster och stiftelseadministration.
Företagskulturen kännetecknas av det lilla företaget med stora framtidsplaner, utrymme för påverkan, korta beslutsvägar och goda möjligheter till utveckling. Vi är cirka 100 anställda och har kontor belägna centralt i Stockholm och i Göteborg.

Beskrivning av tjänsten
Aktuariefunktionen är direkt underställd vd och rapporterar löpande till styrelsen samt risk- och revisionsutskott. Rollen som ansvarig aktuarie kombineras med mer löpande sedvanliga löpande aktuariella uppgifter. där det är ett naturligt inslag att arbeta mycket nära övriga centrala funktioner. PRI Pensionsgaranti arbetar nu för att utveckla och få en ännu mer effektiv och ändamålsenlig aktuarieorganisation, där du får stor möjlighet att påverka dess utformning.

Vem är du?
Som person är du beslutsför, initiativrik och bra på att få saker gjorda, även när mycket händer samtidigt. Du är självklart analytisk men har också förmågan att ha ett övergripande perspektiv utan att tappa de komplexa detaljerna. Du arbetar metodiskt och strukturerat med en känsla för vad som skall prioriteras. Det är viktigt att du är en skicklig kommunikatör och kan förklara komplexa frågeställningar på ett begripligt sätt, både muntligt och skriftligt och för olika mottagare. Vi är ett arbetslag där du får vara delaktig i det mesta. Vi tänker att även om du naturligtvis har ett självständigt arbetssätt så är samarbete med andra är något du tycker är utvecklande och har lätt för. Du är en lyhörd lagspelare, med stor integritet. Vi tror också att du har förmågan att tänka nytt och vill vara med på vår ständiga förbättringsresa.

Din bakgrund
Du uppfyller Finansinspektionens krav på ansvarig aktuariefunktion, med minst 5 års
erfarenhet som aktuarie. Din erfarenhet kan vara från sak- eller livförsäkringsverksamhet, vi
ser gärna att du har erfarenhet från olika bolag.
Du har erfarenhet både av att bedöma datakvalitet och att arbeta med kvantitativ hantering
av datamängder. Erfarenhet av att utvärdera, analysera och bedöma såväl finansiella risker
som försäkringsrisker är ett krav liksom en god förståelse för försäkringsredovisning. Du skall
även ha erfarenhet och god förståelse av regelverkstolkningar.

Är du intresserad?
Frågor om tjänsten kan ställas till Jan Ahlström, vd (070-381 6697) eller Elinore Gustafsson,
t.f. aktuariefunktionen (073-728 9818)

Din ansökan skickar du till karin.orndahl@pri.se. Senast den 28 april 2020 vill vi ha din
ansökan.