Moderna Försäkringar söker Prisaktuarie/Analytiker

Moderna försäkringar söker dynamisk Aktuarie/Analytiker till Prissättning med fokus på Företag

Vi söker en kompetent aktuarie, statistiker, analytiker eller data scientist för att stärka vår prisanalysenhet i Sverige/Stockholm. Du blir en del av ett stort nordiskt försäkringssällskap, Tryg, samtidigt som du kommer att vara en del av ett mindre och dynamiskt team i Sverige. Du är intresserad av att ha en roll med stort inflytande, bredd, självständighet och ansvar.

Den svenska prisenheten består idag av två personer och är en del av Nordic Pricing & Modelling i Tryg koncernen, med totalt ca. 50 prisanalytiker, aktuarier och data scientists i Danmark, Norge och Sverige.

Vår primära uppgift är att stötta verksamheten med teknisk aktuarie-, statistik- och dataanalys – primärt tariffanalys.

Avdelningen har ansvar för den tekniska prissättningen (tariffanalys) av Modernas privat och företagsportfölj ca. 2,5 mdr SEK innehållande ett fullsortiment av sakförsäkringsprodukter.

Vi har ett väl fungerande upplägg på privatprodukterna och ska nu etablera analytisk riskprissättning på företag. Därför behöver vi dig.

Dina primära arbetsuppgifter kommer att vara:

 • Tariffanalyser, statistisk regressions modellering och konsekvensanalyser, bl.a. på företag byggnad, lösöre och företag motor, men eventuellt också på privatprodukter.
 • Utarbeta analysdataunderlag, inkl. skapande av riskdatabaser på företagsprodukter
 • IT-kravställning för implementering av dina modeller
 • Kommunikation av dina tariffer
 • Ad hoc analyser och viss hjälp med datauttag till affärs sidan
 • Riskrelaterade statistiska analyser, exempelvis annullations- och kundsegmenterings-analyser
 • Affärsrelaterade analyser, exempelvis lönsamhet per segment

Detta sker bland annat genom databearbetning och analyser i SAS respektive i ett prissättningsverktyg och i Excel med efterföljande presentationer av resultat och utarbetning av beslutsunderlag.

 
Du kommer att jobba mot den svenska företags- och motorportföljen, och du kommer att sitta och jobba nära tillsammans med ett team innehållande Data Warehouse specialister, analytiker och controllers. Dina interna kunder kommer vara portfoliomanagers och affärsledningen.
 
Prissättningsteamet sitter i Stockholm, där ledningen och affären sitter. Du och de övriga prisaktuarierna rapporterar till direktören för Nordic Pricing & Modelling i Tryg, så din chef är placerad i Danmark.
 
Vi förväntar oss att du tar ett stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter och dina resultat, samt också för dina dagliga kontakter med dina intressenter i Sverige, och du trivas med att jobba i en dynamisk arbetsmiljö.
 
Det är en fördel om du har erfarenhet från försäkringsbranschen och meriterande med tidigare erfarenhet av prissättning. Vi söker som utgångspunkt en person som kan ta en senior prisaktuarieroll.
 
Dina kvalifikationer

Nedanstående passar väl in på dig:

 • Högskoleexamen inom matematik och matematisk statistik, alt. civilingenjörsexamen med matematisk inriktning, aktuarie
 • Du har en hög teknisk facklig nivå
 • Goda programmeringskunskaper, inklusive i verktygen SAS och eventuellt Python
 • Bekväm med statistisk modellering, regressionsmodeller (GLM, logistisk regression mm.)
 • Erfarenhet av aktuariella analyser inom skadeförsäkring, t ex prissättning och/eller reservsättning, och god affärsförståelse
 • Tar ett stort eget ansvar, är självständig och har god framdrift
 • Du är en god kommunikatör och kan förklara komplexa samband på ett pedagogiskt sett

Vi erbjuder

 • Ett snabbfotat bolag där du och dina analyser kommer ha stort inflytande på Modernas lönsamhet och affär
 • Du kommer få jobba med hela företagsaffären inkl. företag motor
 • En bra arbetsmiljö där dynamiken och flexibiliteten hos ett mindre företag kombineras med stabiliteten hos en stor ägare.

Intresserad

Är du nyfiken på tjänsten och vill veta mer är du välkommen att kontakta aktuarie Bjørn Sandqvist, direktör för Nordic Pricing & Modelling, på telefon +45 21753879 eller mail bjoern.sandqvist@tryg.dk eller prisaktuarie Tobias Janstad på 070-824 43 19 eller mail tobias.janstad@modernaforsakringar.se.
Facklig kontaktperson är Simon Basdijan tel. 073-656 62 09.
 
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till senast 4 December 2019. Vi intervjuar löpande. 
 

Att skapa trygghet och värde ska vara kärnan i allt vi gör. Det kräver att vi är bäst i branschen på försäkringar, människor och intjäning. Alla tre element är fundamentet för att skapa trygghet och värde för våra kunder, medarbetare och aktieägare. Tryg är Nordens näst största försäkringskoncern, verksam i Sverige, Danmark och Norge. Läs mer på www.modernaforsakringar.se