Länsförsäkringar söker Ansvarig Aktuarie

Om Aktuariegruppen inom Länsförsäkringar
Aktuariegruppen inom Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsbolagens gemensamma aktuariefunktion. Vi söker nu en ansvarig aktuarie för ett antal länsförsäkringsbolag. Rätt kandidat ges goda möjligheter till personlig utveckling och arbeta med några av branschens främsta aktuarier.
Aktuariegruppen har hela det aktuariella ansvaret för Länsförsäkringsbolagens sakförsäkringsaffär, som uppgår till cirka 20 miljarder kronor i premievolym. Gruppen som består av 17 personer har mycket hög kompetens och god sammanhållning. Organisatoriskt tillhör aktuariegruppen avdelningen Sakförsäkringsservice, som har det sammanhållna serviceuppdraget från länsförsäkringsbolagen vad gäller produkter, villkor, skadeförebyggande verksamhet och skadereglering.
Engagemang, tillit, professionalism och öppenhet är det som driver utveckling hos oss. I vår organisation leder återkoppling och uppföljning av dina prestationer affären framåt. Samma öppenhet som vårt starka varumärke står för strävar vi även efter internt. Mångfald värderas högt i vår verksamhet och vi lägger stort fokus på hälsa för att skapa balans mellan jobb och fritid.
Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra.
Läs mer om Länsförsäkringar AB med dotterbolag.

Arbetsuppgifter
Tjänsten som ansvarig aktuarie kan likställas med chefsaktuarie i den bemärkelsen att du ansvarar för länsförsäkringsbolagets försäkringstekniska avsättningar. Detta är en senior och viktig befattning inom aktuariegruppen.
•Du är ansvarig aktuarie för ett antal länsförsäkringsbolag där du arbetar med bolagens ekonomichef, controller, VD och styrelse
•Som ansvarig aktuarie har du ett formellt ansvar för de försäkringstekniska utredningarna och beräkningarna
•Du kommer att delta i beslutsfattandet tillsammans med andra ansvariga aktuarier kring frågeställningar som är gemensamma för länsförsäkringsbolagen
•Du driver utveckling av aktuariella metoder
Tjänstens placering är på Gärdet i Stockholm.

Din profil
Du har examen inom matematik och matematisk statistik, gärna på forskningsnivå. Vidare har du flerårig arbetslivserfarenhet som aktuarie inom sakförsäkring och är diplomerad (alternativt nära diplomering). Vi ser gärna att du har goda kunskaper i programmering företrädesvis i SAS och VBA.
Egenskaper vi värdesätter är nyfikenhet, självständighet och en god pedagogisk- och kommunikativ förmåga. Vi ser gärna att du har mycket gott omdöme och en stark ambition och personligt driv.

Läs annonsen som PFD med kontaktuppgifter här.