Länsförsäkringar söker Aktuarier

 

Prissättningsaktuarie:
Läs hela annonsen här!

Reservsättningsaktuarier/Chefaktuarie:
Läs hela annonsen här!

 

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra.

Aktuarie Sak har hela det aktuariella ansvaret för Länsförsäkringsbolagens sakförsäkringsaffär, som uppgår till drygt 20 miljarder kronor i premievolym. Gruppen är uppdelad i två team, ett prissättningsteam och ett reservsättningsteam.

Organisatoriskt tillhör Aktuarie Sak avdelningen Sakförsäkringsservice, som har det sammanhållna serviceuppdraget från länsförsäkringsbolagen vad gäller produkter, villkor, skadeförebyggande verksamhet och skadereglering.

Engagemang, tillit, professionalism och öppenhet är det som driver utveckling hos oss. I vår organisation leder återkoppling och uppföljning av dina prestationer affären framåt. Samma öppenhet som vårt starka varumärke står för strävar vi även efter internt. Mångfald värderas högt i vår verksamhet och vi lägger stort fokus på hälsa för att skapa balans mellan jobb och fritid.

Om tjänsterna
Tjänst 1, Prissättning: Som aktuarie hos oss kommer du att ansvara för personbilsaffären. Det innebär bl.a. ett ansvar för tariffanalyser och att driva utvecklingen av personbilstarifferna. Du blir därmed en nyckelmedarbetare hos oss med en tjänst som innebär mycket givande och utvecklande uppgifter och ett stort ansvar. Med en årlig premieintäkt om 5,2 miljarder kronor är det den enskilt största och viktigaste affären inom Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder en spännande tjänst med goda förutsättningar till personlig utveckling och möjlighet att arbeta i ett välfungerande team med kompetenta kollegor.

Tjänst 2, Reservsättning: Som aktuarie hos oss kommer du att bidra till att utveckla reservsättningsmetoder och verktyg för Länsförsäkringsbolagens redovisning. Du kommer att arbeta med IFRS17 och kommer vara ansvarig för beräkningsmetoder och leveranser av bokslutsunderlag.

Tjänst 3, Reservsättning: Samma inriktning och ansvar som ovan. Rätt kandidat har dock även möjlighet att bli ansvarig för Aktuariefunktionen för ett antal av Länsförsäkringsbolagen. Det är att likställa med en Chefsaktuarie eftersom du ansvarar för försäkringsbolagets försäkringstekniska avsättningar, avseende både den finansiella redovisningen och Solvens II. Detta är en senior och viktig befattning inom aktuariegruppen.

 

 

Välkommen med din ansökan snarast då vi löpande går vidare med kandidater. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Johan Kjellberg på Brillo Executive Search AB via johan.kjellberg@brillosearch.se eller 0702-701 218.