If söker Riskanalytiker till Capital Management

Enheten Capital Management är en del av riskhanteringsfunktionen på If. Våra huvudsakliga
ansvarsområden är aggregerad riskmodellering, beräkning av solvenskapitalkrav och
projektioner för kapital och risk inom If som koncern. Arbetet baseras på statistiska och
matematiska modeller av både försäkrings- och investeringsverksamheten, och resultaten används
för beslut kring, till exempel, Ifs återförsäkringsköp, investeringsallokering, kapitalallokering och
finansiella mål, samt kapitalisering. Arbetet bedrivs i nära samarbete med andra enheter inom
Risk Management, andra koncernfunktioner samt försäkrings- och investeringsverksamheten.

Som riskanalytiker på Capital Management kommer du vara del av ett hängivet och
högpresterande team med ett tydligt avgränsat ansvarsområde. I och med det breda spektrum av
uppgifter som täcks av enheten, är tjänsten en bra möjlighet att få en inblick i If som koncern.

Om tjänsten
Du kommer få en viktig roll i bolagets arbete kring kvantitativ riskhantering och dina
arbetsuppgifter kommer att inkludera följande områden:
• Utveckla och uppdatera Ifs interna modell samt verktyg som används för standardformeln
och kapitalplanering.
• Utveckla metoder, system och processor som används för analys, kvantifiering,
monitorering och rapportering av riskerna i Ifs verksamhet.
• Genomföra projekt och ad hoc-analyser både på förfrågan och eget initiativ.
• Ta fram rapporter och presentationer till Ifs Chief Risk Officer, ledning, styrelse och
externa parter.
• Bevara och utveckla vårt nära samarbete med andra koncernfunktioner och
affärsverksamheten.

Din bakgrund och dina kvalifikationer
• Master of Science / Civilingenjör i matematik, matematisk statistik, teknisk fysik,
försäkringsmatematik eller dylikt, med goda studieresultat.
• Hög kvantitativ och analytisk förmåga.
• Hög social kompetens och förmåga att presentera resultat för andra.
• Ett självständigt och strukturerat arbetssätt.
• Goda kunskaper i engelska (utöver svenska), både muntligt och skriftligt.
• 0 – 5 års arbetslivserfarenhet.

Vi erbjuder dig en möjlighet att verka inom ett kvantitativt team som täcker ett brett
ansvarsområde och en möjlighet till snabb personlig utveckling, och vi värdesätter personer med
hög ambitionsnivå, personligt driv och social förmåga. Tjänsten är baserad i Bergshamra i
Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Rufelt, Head of Capital Management, +46 70 5668003, daniel.rufelt@if.se

Sista ansökningsdag är 23:e september 2019, intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan
så snart som möjligt. Ansök via denna länk.