Finansinspektionen söker Aktuarie

Aktuarie med fokus på fond- och depåförsäkringsverksamhet

Som aktuarie inom livförsäkring på avdelningen Risktillsyn Försäkring arbetar du med att och granska försäkringstekniska avsättningar och kapitalkrav för försäkringsrisker. Du bidrar med din expertkunskap inom livförsäkringsteknik med fokus på fond- och depåförsäkringsverksamhet. Tillsammans med dina kollegor på avdelningen ansvarar du för den löpande tillsynen av livförsäkrings- och tjänstepensionsinstitut samt för tillståndsärenden och arbete med regelverksförändringar. Du bidrar också med kvalitativa och kvantitativa analyser inom ramen för den riskbaserade tillsynen som Finansinspektionen (FI) bedriver med fokus på försäkringstekniska avsättningar och kapitalkrav för försäkringsrisk.

Vi söker dig som har en akademisk examen i matematik eller matematiskt statistik med relevanta påbyggnadskurser inom aktuarieprogrammet. Du har minst fem års erfarenhet som livförsäkringsaktuarie med fond- och/eller depåförsäkringsverksamhet samt goda kunskaper i livförsäkringsteknik och Solvens 2. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Solvens 2-modellering och arbete med bolagets ORSA (own risk and solvency assessment). Kunskaper i SAS-programmering, SQL-programmering, MCEV-modellering, ABC- kalkylering och relevanta redovisningsregler är också meriterande.

Som person är du analytisk och framåtblickande. Du bidrar med gott samarbete och struktur, samtidigt som du är initiativtagande och beslutsam. Arbetet på FI förutsätter att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta biträdande avdelningschef Per Jakobsson.

Annonsen som PDF fins här.

Lycka till!