Länsförsäkringar söker två Ansvariga Aktuarier och en Chef till Aktuariefunktionen

Länsförsäkringar söker två Ansvariga Aktuarier och en Chef till Aktuariefunktionen.

Länsförsäkringar AB genomförde en omorganisation vid årsskiftet där Avdelningen Aktuarie &
Analys etablerades. Detta ses som ett satsningsområde, som
har uppdraget att förflytta länsförsäkringsgruppens analytiska förmåga och bli bäst inom valda
delar, så vi har en spännande resa framför oss!

Länsförsäkringar Sak AB kommer fusioneras med Länsförsäkringar AB och i samband med
det upprättar vi nya roller. Länsförsäkringar AB har även dotterbolag med livverksamhet.

För oss på Länsförsäkringar är alltid uppdraget större och engagemanget bredare än att bara sälja försäkringar och bankprodukter. Hos oss är du med och stöttar det lokala arbetet i att
skapa trygghet för både människor och samhällen. Att vara en del av något större blir en naturlig del av din vardag.

Inom Länsförsäkringar finns koncernens 26 sakförsäkringsbolag. Därtill ansvarar aktuarierna för avancerad analys och beslutsstöd. Vi består av 75 aktuarier och analytiker med
hög kompetens. 

Se länk till tre stycken annonser nedan, klicka på respektive länk för att läsa som PDF. 

Ansvarig aktuariefunktionen 1
Chef aktuarie
Ansvarig aktuarie 2 

Välkommen!