Folksam söker kvantitativ riskanalytiker

Som senior kvantitativ riskanalytiker är du med och bidrar till att skapa förutsättningar för ett effektivt riskhanteringssystem i syfte att erbjuda Folksams kunder försäkrings- och sparandelösningar som ger trygghet.

Du kommer att tillhöra den gemensamma sektionen Risk- och aktuariefunktionen Liv vilken består av Folksam Liv-gruppens Riskhanterings- och aktuariefunktion. Sektionen ansvarar bland annat för Folksam Liv-gruppens riskhanteringssystem samt samordning och säkerställandet av kvaliteten i försäkringstekniska beräkningar och utredningar.

Folksam befinner sig i ett intensivt och spännande skede som omfattar ett flertal viktiga strategiska frågeställningar där Risk- och aktuariefunktionen Liv har en viktig roll.

Det här gör du som riskanalytiker på Folksam

Som senior kvantitativ riskanalytiker kommer du bland annat att arbeta med:

 • Utveckling av Folksam Livs riskhanteringssystem samt vara stöttande vid riskhanteringsfrågor från verksamheten
 • Analys och rapportering av risker för respektive företag inom Folksam Liv-gruppen
 • Att ta fram olika riskrapporter till såväl vd som styrelse samt extern rapportering, samt i förekommande fall presentera dessa för ledning eller styrelse
 • Säkerställa att metoder, system och processer samt interna regelverk är ändamålsenliga i syfte att identifiera, värdera, hantera, övervaka och rapportera risker
 • Att aktivt bidra till företagsspecifika analyser av strategiska risker i den egna risk- och solvensbedömningen
 • Att vara ansvarig för dotterföretagens riskhanteringsfunktion

Sektionen verkar nära tillsammans med motsvarande sektion för Folksam Sak-gruppen, men även andra enheter såsom Folksams Kapitalförvaltning och Affärsområde Liv samt andra centrala funktioner. Som senior kvantitativ riskanalytiker rapporterar du till CRO för Folksam Liv.

Här kan du läs mer om hur det är att arbeta som riskanalytiker på Folksam.

Är du den vi söker?

Din erfarenhet omfattar:

 • Minst fem års arbete inom riskhantering och risk-analyser
 • Masterexamen eller motsvarande med inriktning mot matematik/matematisk statistik

Vi ser det som meriterande om din erfarenhet inkluderar:

 • God kunskap och erfarenhet av försäkringsverksamhet – främst liv-, fondförsäkring eller tjänstepensionsverksamhet
 • Kännedom om Solvens II-regelverket och det nya regelverket för tjänstepensionsföretag
 • Studier i finansiell matematik och/eller försäkringsmatematik
 • Erfarenhet av rapportering till ledning och styrelse

Du är en person som:

 • Påvisar effektivitet samt motivation i att uppnå resultat genom förändring och utveckling
 • Kommunicerar väl på svenska och kan ta till dig relevant information på engelska
 • Kan förklara tekniskt komplicerade resultat på ett enkelt sätt för icke-teknisk publik
 • Är prestigelös och jobbar väl tillsammans med andra specialister

Hos oss gör du karriär i ett ansvarstagande företag

Vi är ett stort kundägt företag med kontor på flera håll i landet. Här finns många spännande yrkesroller och goda chanser till karriär på olika sätt. Vi stöttar medarbetarnas utveckling och har bra anställningsförmåner. För att främja samarbete, kreativitet och lärande jobbar vi aktivitetsbaserat. På folksam.se/jobb-och-karriar/ kan du läsa mer och se filmer om hur det är att jobba på Folksam.

Så söker du jobbet

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag men senast den 30 december 2020. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta Bent Malmsjö, CRO Folksam Liv, 073-439 34 45.

Fackliga representanter: Forena Anneli Ersson 070-831 69 22, Akademikerföreningen Ann-Louise Andersson 070-831 61 44 och Handels Mikael A Carlsson 070-831 51 32.

Folksamgruppen erbjuder försäkringar och långsiktigt sparande som skapar trygghet i livets alla skeden. Vi är cirka 4 000 medarbetare och vår vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och är måna om att de är rätt försäkrade.